A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:13

EST ENG RUS

Prindi

Võrguneutraalsuse juhend

2016. aasta aprillis hakkas kehtima EL määrus (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL)2015/2120), mis aitab tagada avatud interneti kõigile. Määruses sisalduvat nimetatakse ka võrguneutraalsuse (network neutrality) reeglistikuks.

Määrus kohustas Euroopa Sideametit BEREC, mille liige on ka TJA, andma peale avalikke konsultatsioone 30.08.2016 välja soovituslikud juhised võrdlemisi üldsõnalise määruse ühetaoliseks rakendamiseks liikmesriikides.

BEREC`poolt välja antud juhend BEREC (Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules) on kättesaadav SIIT