Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus jaanuaris kokku 6506 numbrit, millest 5863 olid mobiiltelefoni- ja 643 tavatelefoninumbrid. Jaanuaris tühistati kokku 5478 numbri teisaldamise avaldust, millest 5409 olid mobiiltelefoni- ja 69 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.

Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

Numbriliikuvuse statistika on kättesaadav SIIT