A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:52

EST ENG RUS

Prindi

Vastutus

Raadiosageduse ebaseadusliku kasutamise või kasutamise tingimuste rikkumise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Raadiosageduse ebaseadusliku kasutamise või kasutamise tingimuste rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.
Raadiosides osalejate ja nende poolt edastatava sõnumi kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimise või kasutamise eest raadiosides mitteosaleva isiku poolt - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Raadiosides osalejate ja nende poolt edastatava sõnumi kohta raadiotehniliste vahenditega teabe hankimise või kasutamise eest raadiosides mitteosaleva isiku poolt, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €.

Raadiosides vale või eksitava teate saatmise eest, mis võib ohustada lennukite, laevade, maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeteenistuse toimimist - karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

Raadiosides vale või eksitava teate saatmise eest, mis võib ohustada lennukite, laevade, maismaasõidukite või inimeste turvalisust või kahjustada mis tahes päästeteenistuse toimimist, kui selle on toime pannud juriidiline isik - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 €