A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:48

EST ENG RUS

Prindi

Ühisettevõtte uuring

Eesti, Läti ja Leedu peaministrite 10. novembril 2011. aastal vastu võetud ühisavaldus seab eesmärgiks Rail Baltic 1435 mm rööpmelaiusega uue raudteeliini rajamiseks ja hilisemaks majandamiseks ühisettevõte loomise. Ühisettevõtte asutamise võimaluste kaardistamiseks viis pan-Balti advokaadibüroode allianss TRINITI läbi uuringu, mis analüüsis ühisettevõtte jaoks optimaalset maksu- ja organisatsioonistruktuuri, finantseerimisvõimalusi ning pakkus välja rahvusvahelisel kogemusel põhinevad lahendused otsuste langetamiseks.

Ühisettevõtte uuringu tulemused (inglise keeles):

1. Uuringu kokkuvõte
2. Uuringu põhiosa
3. Uuringu lisad

Uuringut toetas 50% ulatuses Euroopa Liidu TEN-T toetusfond.