A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:58

EST ENG RUS

Prindi

Tööloa pikendamine

ARJ tööloa kehtivusaja pikendamiseks peab tööloa omanik vähemalt 15 tööpäeva enne tööloa kehtivusaja lõppemist esitama Tehnilise Järelevalve Ametile vabas vormis taotluse ja tasuma riigilõivu.

Taotluses märgitakse:

  • taotleja nimi
  • kehtiva tööloa number, mida soovitakse pikendada
  • kutsung
  • soovitav pikendamise tähtaeg


Tehnilise Järelevalve Amet otsustab tööloa pikendamise 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest ja riigilõivu tasumisest.

Tööloa pikendamisel annab Tehnilise Järelevalve Amet kehtival tööloal märgitud tingimustega uue tööloa kehtivusajaga kuni kolm aastat.

Taotlus esitatakse Tehnilise Järelevalve Ameti raadiosageduste korraldamise osakonnale aadressil:

Sõle 23A, 10614 Tallinn.
Kontaktisik:
Kristiina Repp
telefon: 667 2130
e-post: kristiina dot repp at tja dot ee