A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:57

EST ENG RUS

Prindi

Tööloa kehtetuks tunnistamine ja peatamine

Amatöörraadiojaama tööluba tunnistatakse kehtetuks:

  • kui tööloa omaniku tegevus on vastuolus õigusaktides sätestatud nõuetega või tööloal märgitud andmetega
  • tööloa omaniku taotluse alusel (taotlusele lisatakse tagastatav ARJ tööluba)

ARJ tööluba tunnistatakse kehtetuks Tehnilise Järelevalve Ameti volitatud ametniku otsusega, mis tehakse loa omanikule teatavaks posti teel või elektroonselt kolme päeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

Amatöörraadiojaama tööloa peatamine:

Tööloa tingimuste rikkumise korral võib Tehnilise Järelevalve Amet peatada tööloaga antud amatöörraadiojaama kasutamise õiguse. Enne tööloa peatamise otsuse tegemist teavitab Tehnilise Järelevalve Amet kirjalikult tööloa omanikku tingimuse rikkumisest ja annab võimaluse arvamuse esitamiseks või rikkumise kõrvaldamiseks ühe kuu jooksul.

Kui tööloa omanik tekitab raadiohäireid, võib Tehnilise Järelevalve Amet kohe peatada tööloaga antud kasutusõiguse.