A A A

Pühapäev, 28. mai 2017 17:58

EST ENG RUS

 

 

Prindi

TJA: Väljastame raadiolubasid vastavalt seadustes toodud protseduuridele

Seoses sellega, et viimasel ajal on meedias olnud segadusttekitavat infot raadiolubade väljastamise ning Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) rolli kohta seejuures, anname omapoolse selgituse.

Vastavalt 2013. aastal kehtima hakanud meediateenuste seadusele toimub raadiolubade konkurss Kultuuriministeeriumi ja TJA koostöös. Kultuuriministeerium määrab konkursile sisutingimused lähtuvalt kultuuripoliitilistest eesmärkidest, samuti laekunud taotluste hindamise alused. Sisutingimusteks võivad olla näiteks saadete keel, levipiirkonna elu kajastavate saadete osakaal, Eesti autorite teoste osakaal jne. TJA viib nende tingimuste põhjal läbi konkursi. Kultuuripoliitikaga seonduvad otsused on lubade väljastamisel Kultuuriministeeriumi, mitte TJA pädevuses.

Näiteks möödunud aasta lõpus välja kuulutatud Ida-Virumaa konkursi puhul määras Kultuuriministeerium, et luba võivad taotleda võrdselt nii vene- kui ka eestikeelsed raadiojaamad ning eelistada tuleb neid taotlejaid, kelle programmis on rohkem Eesti autorite teoseid, levipiirkonna elu saateid ja sõnasaateid. Just nendele kriteeriumidele enim vastanud pakkuja kuulutatigi võitjaks. Seda, kas parim pakkuja ka lubatut täidab, jälgib TJA järelevalve teostamise käigus. TJA otsustada pole programmi keel.

TJA tegevus ja otsused raadiolubade väljaandmisel on igati läbipaistvad- kogu konkursi dokumentatsioon koos komisjoni töökorraga ning liikmetega on avalik ja kättesaadav ning osapooltele ka kätte toimetatud. Samuti on avalik nõuandva komisjoni töö protokoll, millest näeb eraldi iga liikme hindamistulemusi. Komisjoni liikmed on valitud sõltumatuse tagamiseks asjatundjatest, kes pole seotud raadioteenuse osutajatega. TJA on alati vastanud ka kõikide taotlejate küsimustele.

Raadiomaastik on viimasel ajal mitmekesistunud mitme uue jaamaga, mis võidavad auditooriumi turul pikka aega tegutsenud raadiote arvelt. See on TJA hinnangul ka üheks põhjuseks, miks on viimasel ajal tekkinud palju poleemikat seoses raadiolubade väljastamise ja TJA tegevusega selles protsessis.