A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:11

EST ENG RUS

 

 

Prindi

TJA kuulutas välja kahe uue raadioteenuse osutamise tegevusloa konkursi

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) kuulutas välja konkursi kahe regionaalse raadioteenuse osutamise tegevusloa väljaandmiseks- üks Harjumaal ja teine Ida-Virumaal raadioteenuse osutamiseks.

Raadiosagedusalade planeerimise ja naaberriikidega koordineerimise tulemusel on TJA määranud kindlaks kaks vaba FM sagedust, mille võib välja anda püsivalt raadioteenuse osutamiseks. Konkurssi valmistati ette koostöös Kultuuriministeeriumiga, kes määras uutele raadioprogrammidele muuhulgas ka kõrvaltingimused. Harjumaal levima hakkava raadioprogrammi sõnasaated peavad olema soome või eesti keeles ja Ida-Virumaa raadioprogrammi sõnasaated vene või eesti keeles, mõlema programmi sõnasaadete maht peab päevasel ajal olema vähemalt 30 %, Eesti autorite teoste miinimummaht programmis peab päevasel ajal olema vastavalt 20 % ja 15 %.

Konkursil osalejad peavad esitama tegevuslubade taotlused TJA-le hiljemalt 16.01.2017 (e-postile: info at tja dot ee). TJA peadirektor teeb otsuse tegevuslubade väljaandmise või sellest keeldumise kohta kolme kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.
Taotluste esitamisele kehtivad nõuded, esitamise kord ja selle kohta selgituste andmine on sätestatud TJA peadirektori käskkirjas ja selle lisas. Täpsem teave konkursi kohta on kättesaadav TJA ja Kultuuriministeeriumi kodulehtedel (www.tja.ee ; www.kul.ee )

TJA käskkiri
Kultuuriministeeriumi käskkiri
Konkursi läbiviimise kord
Tegevusloa taotluse vorm
Meediateenuste seadus