A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:10

EST ENG RUS

Prindi

Infrastruktuuri kasutustasu

Raudteeveo-ettevõtjal on õigus raudteeinfrastruktuuri kasutustasu, kasutusaja ja muude kasutustingimuste osas diskrimineerimata kasutada avalikku raudteed, et osutada raudteeveoteenust.

Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu juurdepääsu tagavate põhiteenuste ja lisateenuste eest koosneb raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise kuludest ning mõistlikust ärikasumist.

Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu juurdepääsu tagavate põhiteenuste ja lisateenuste, juurdepääsu abiteenuste ning kasutustasu sihtotstarbelise ühekordse läbilaskevõimeosa eest määratakse majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika alusel.

Vastavalt raudteeseaduse paragrahv 63 lõikele 1 annab raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja kasutustasu määramise toimingud üle Tehnilise Järelevalve Ametile, kui ta kasutab oma raudteeinfrastruktuuri raudteeveoteenuse osutamiseks ka ise või kui ta ei ole läbilaskevõime jaotamise otsustamises erapooletu ja sõltumatu põhjusel, et läbilaskevõimet taotleb raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga ühte kontserni kuuluv raudtee-ettevõtja või läbilaskevõimet taotlev raudtee-ettevõtja on raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga muul viisil seotud valitseva mõju kaudu konkurentsiseaduse tähenduses.

Kui infrastruktuuri omanik tegutseb ise veoettevõtjana või on omanike kaudu veoettevõttega seotud, lähevad kasutustasu määramise funktsioonid üle Tehnilise Järelevalve Ametile. Seetõttu määrab käesoleval hetkel nii prognoositava kui täpsustatud kasutustasu Tehnilise Järelevalve Amet.