A A A

Pühapäev, 28. mai 2017 18:03

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Tehnilise Järelevalve Amet ei algata Kalevipoja kuju rajamise hoonestusloamenetlust

Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) otsustas Kalevipoja Kojutulek MTÜ suhtes hoonestusloamenetluse algatamisest keelduda. Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum MTÜ osas menetlus jätkub.

Kalevipoja Kojutulek MTÜ taotlusega soovitakse Tallinna lahte püstitada 23,6 meetri kõrgune Kalevipoja monumentaalskulptuur ning Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum kavandab samasse asukohta skulptuuri „Betooni valatud merelaine“, mis jääb veepiirist alla poole. Skulptuuride püstitamiseks planeeritud asukoht jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse.

Kahe taotluse vahel kaalumine oli pikk protsess, millesse kaasatati erinevaid asjaomaseid asutusi ning oma sõna said ka kunstiringkonna eksperdid.

Kalevipoja monumentaalskulptuuri võib oma kõrguselt võrrelda 5 – 8 korruselise hoonega. Kuna nii kõrge ehitise paigutamine kaitsevööndisse varjaks osaliselt vaated merelt Tallinna vanalinnale, siis on arvamuse andnud asutused põhimõtteliselt sellise kuju püstitamise vastu.

Tänane regulatsioon on liiga üldsõnaline, et riik saaks öelda, millist ehitist ta avalikes veekogudes näha soovib. Otsustaja saab lähtuda asjakohastest arvamustest, kehtivatest planeeringutest ning mõõdetavatest kriteeriumidest, mitte visuaalsest aspektist.
Menetlusreeglid näevad ette, et olukorras, kus samale alale on esitatud rohkem kui üks taotlus, tuleb menetlus algatada selle taotluse alusel, mis vastab enim Eesti ühiskonna kui terviku sotsiaalsetele ja majanduslikele vajadustele, riigi strateegilistele arengukavadele ning piirkonna planeeringule. Kehtiv vette ehitamise regulatsioon töötati välja peaasjalikult tehniliste rajatiste püstitamiseks.