A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:40

EST ENG RUS

Prindi

Kaevandamine

Eestis on märkimisväärsed põlevkivi, kruusa, liiva, lubjakivi, savi ja turba maardlad ning arenenud mäetööstus. Maavara kaevandamine on maavara looduslikust seisundist eemaldamise ettevalmistamiseks tehtav töö, maavara looduslikust seisundist eemaldamine ning mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa piires kaevise vedu ja esmane töötlemine.

Kaevandamise valdkonna mõisted ja nõuded on alates 01.01.2017 kehtestatud Maapõueseaduses

TJA teostab riiklikku järelevalvet kaevandamise ohutusnõuete ning kohustuslikule dokumentatsioonile ja vastutavale spetsialistile esitatavate nõuete täitmise üle.