A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 00:16

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Teabenõue

Teabenõue on Avaliku teabe seaduse mõistes taotlus teabe saamiseks. Teabenõudega saab Tehnilise Järelevalve Ametilt küsida teavet, mis on juba olemas ehk dokumente, mis on koostanud Tehnilise Järelevalve Ameti töö käigus või on Tehnilise Järelevalve Ametisse saadetud.

Teabenõudele vastatakse viivituseta, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul. Tähtaega loetakse teabenõude esitamisele järgnevast tööpäevast. Kui teabenõuet on vaja täpsustada või teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib vastamise tähtaeg pikeneda 15 tööpäevani. Sellisel juhul teavitatakse Teid tähtaja pikenemisest koos põhjendusega.

Kui teabenõudele vastamine vajab analüüsi või lisateabe kogumist, on tegemist selgitustaotlusega ning seda menetletakse kui selgitustaotlust.

Kui Tehnilise Järelevalve Ametil ei ole Teie poolt soovitud teavet, selgitab amet selle välja ja edastab teabenõude õigele kontaktisikule. Teabenõude  edastamisest teavitatakse viie tööpäeva jooksul. Samuti teavitatakse keeldumisest viie tööpäeva jooksul.

 Teabenõude täitmisest võib keelduda, kui:

  • soovitud teabele kehtivad juurdepääsupiirangud;
  • Tehnilise Järelevalve Ametil ei ole soovitud teavet  ega suuda teabe valdajat kindlaks teha;
  • Teie poolt esitatud andmed on puudulikud ja ka täpsustamisel ei selgu, millist teavet soovite või ei ole Teiega võimalik ühendust võtta kontaktandmete puudumise tõttu;
  • teabenõude täitmine on väga töömahukas ja nõuab põhjendamatult suuri kulutusi;
  • teabenõuet ei saa täita ühekordse teabe väljastamisega.

Kõik tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud täita.

Pärast nupule "Saada" vajutamist tuleb teade, kas teabenõude saatmine õnnestus või mitte.

NB! Teie kontaktandmed ning soovitav teabenõude täitmise viis on omavahel seotud (nt. kui soovite vastust e-postiga, peab olema sisestatud e-posti aadress).

 

*
Füüsilise isiku puhul ees- ja perekonnanimi. Juriidilise isiku puhul lisaks ka juriidilise isiku nimi
*
Palun märkige kontaktandmed, millele soovite, et teave edastatakse ning mille kaudu on vajadusel võimalik Teiega ühendust võtta
*
Märkige võimalikult täpselt taotletava teabe sisu. Dokumentide puhul märkige dokumendi nimetus ja sisu ning kui on teada, siis ka dokumendi kuupäev ja registreerimisnumber
 

 

Juhime Teie tähelepanu sellele, et iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.