A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:38

EST ENG RUS

Prindi

Universaalteenus

Universaalteenus on  Euroopa Liidu õigusega kindlaks määratud tehnilistele ja kvaliteedinõuetele vastav teenuste kogum, mis tagatakse seda soovivale lõppkasutajale Elektroonilise side seaduses (ESS) sätestatud ulatuses ja kindlaks määratud kvaliteediga, sõltumata tema asukohast, ühesugusena ning taskukohase hinnaga.

ESS-ist tulenevalt on universaalteenuse kogumis:

  • ühendus üldkasutatava telefonivõrguga
  • taksofoniteenus
  • kõikehõlmava üldkasutatava elektroonilise numbriinfokataloogi ja numbriinfoteenistuse kättesaadavus

Universaalteenus on on eelkõige üldkasutatava telefonivõrguga ühenduse välja ehitamine, loomine ja ühenduse hoidmine.

Mis vahe on mitteuniversaalteenuse ja universaalteenuse ühendusel:

Tehniliselt ei ole vahet. Vahe ilmneb ühenduse kaudu andmesideteenuse kasutamise võimaluste juures. Mitte-UT kasutaja saab kasutada teenuseosutajate poolt pakutavaid andmesideteenuseid, mis võimaldab kiiret alla- ja üleslaadimiskiirust (lairibaühendus), siis UT kasutaja peab UT raames piirduma vaid minimaalsete võimalusega teha telefoni kõnesid ja kasutada Interneti-ühenduseks sissehelistamise teenust (kitsasribaühendus). Samas saab UT kasutajalt küsida ühenduse eest vaid ettenähtud taskukohast tasu, UT miinimumtaset ületavate sideteenuse tarbimisel aga peab lõppkasutaja tasuma teenuseosutaja poolt ettenähtud tasu.