A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:47

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Tasakaaluliikurit ostes veendu, et see vastab nõuetele

Viimasel ajal populaarsust kogunud tasakaaluliikurite ostmisel tuleb eelnevalt veenduda, et see vastaks Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele. Tasakaaluliikurid on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuvad isetasakaalustuvad sõidukid, mida kasutatakse nii vabal ajal kui ka tööülesannete täitmisel jalavaeva vähendamiseks.

TJA soovitab enne tasakaaluliikuri ostmist veenduda järgnevas:

• tasakaaluliikuriga on kaasas nõuetekohane vastavusdeklaratsioon;
• tasakaaluliikuril on peal tootja andmed, mudelitähis ja CE tähis;
• tasakaaluliikuri peale on lisatud olulised hoiatused (nt „kasuta kaitsekiivrit“, „sõiduk on kasutamiseks alates kehakaalust 20 kg“);
• tasakaaluliikuril on ühes EL liikmesriigi keeles koostatud kasutusjuhend ja Eestis turustamise korral selle juhendi täistõlge eesti keelde.

Kuivõrd tasakaaluliikuri kõlbulikkust EL turule toomiseks tõendab vastavusdeklaratsioon (EC Declaration of Conformity), siis on oluline teada, et sertifikaatide (Certificate, Attestation of Conformity jms) esitamine ei asenda vastavusdeklaratsiooni ega anna tasakaaluliikuritele EL turule tulemise õigust. Samuti ei ole vastavusdeklaratsioonidega samaväärsed kõikvõimalikud toote katsetamise protokollid (inglise keeles test report). Sertifikaadid ja katseprotokollid on üksnes osad alusdokumendid vastavusdeklaratsiooni koostamisel.

Nõuetele mittevastavaid tasakaaluliikureid ei lubata Eesti ega EL-i turule, neid ei tohi importida, müüa ega kasutada. Internetipoest väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud ning tollis kinnipeetud nõuetele mittevastava seadme ostja võib halvemal juhul kaotada kogu tehingusse pandud raha. CE-märgise ja vastavusdeklaratsioonita tasakaaluliikurite pakkujad riskivad müügikeelu, klientidelt tagasiostmise nõude ja muude ebameeldivate sanktsioonidega.

Peamiseks probleemiks tasakaaluliikuritega on olnud nende süttimine laadimise käigus. Põhjuseks võib olla nõuetele mittevastav laadija, mistõttu soovitame õnnetuste vältimiseks mitte jätta seadet kodust lahkudes või ööseks järelevalveta laadima. Teine probleem on seotud kukkumisega. Sõitja püsti hoidmiseks vajalik tasakaalustamise süsteem toimib elektrienergiaga. Kui aku sõitmise tagajärjel tühjeneb, lõpetab tasakaalustamise süsteem töötamise ja sõitja võib kukkuda. Selle vältimiseks tuleb järgida seadmel olevaid aku tühjenemisest märku andvaid hoiatusmärguandeid.

Kukkumise vältimiseks tuleb:

• kanda kiivrit, põlve- ja küünarnukikaitseid;
• lõpetada koheselt tasakaaluliikuri kasutamine, kui aku laetus on alla 10%;
• vältida järske manöövreid;
• järgida liikluseeskirju.