A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:50

EST ENG RUS

Prindi

Struktuurivahendid 2007-2013 organisatsiooni arendamise valdkonnas

Kaevandamise valdkond:

22.-28.05.2011 ja 12.-16.06.2011 külastasid TJA spetsialistid Euroopa Liidu struktuurifondide meetme "Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine" raames kaevandamisvaldkonna järelevalveasutusi ning kaevandusi Suurbritannias ja Poolas. Peamiseks eesmärgiks oli saada täiendavat teavet teiste riikide järelevalvesüsteemide, kaevandamistehnoloogiate ja -masinate, infosüsteemide ja ohutusmeetmete kohta ning parendada seeläbi kaevandamisvaldkonna järelevalvet Eestis.

Tehnilise Järelevalve Ameti rahvusvahelise koostöö arendamise laiemaks eesmärgiks kaevandamise valdkonnas on vahetada teiste riikidega kogemusi ning seeläbi saada sisend järelevalvesüsteemi tõhustamiseks, regulatsiooni täiendamiseks ja valdkonna arendamiseks Eestis.

Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond.