A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:59

EST ENG RUS

Prindi

Struktuurifondid

 Euroopa Liidu struktuurifondid 2004-2006

Euroopa liidu struktuuripoliitikat teostatakse struktuurifondide kaudu. Struktuurifonde on neli ja nende eesmärgiks on vastavalt EL-i kodanike tööhõive tõstmine, majandusarengu toetamine, põllumajanduse/maaelu toetamine ja kalanduse valdkonna probleemide lahendamine.

Struktuuriabi antakse vastavalt EL-i Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1260/1999 seatud kriteeriumitele. Eesti kuulub alates 1. maist 2004 täielikult kriteeriumi nr 1 sihtalasse arengus mahajäänud piirkondade arengu ja struktuurilise kohandamise edendamine.

Struktuuriabi kasutamise korraldamiseks on Vabariigi Valitsus koostanud Riikliku Arengukava aastateks 2004-2006. Arengukava toetub viiele prioriteedile (eelistatud valdkonnale): 1. inimressursi arendamine 2. ettevõtluse konkurentsivõime 3. maaelu, põllumajandus ja kalandus 4. infrastruktuur ja kohalik areng 5. tehniline abi. Prioriteedid jagunevad omakorda eesmärkide saavutamise abinõudeks ehk meetmeteks.

Prioriteedi rakendusasutus valis vastavaks tunnistatud taotluste hulgast välja rahastatavad projektid ja koostas nendest loetelu ehk investeeringute kava. Kava kinnitas Vabariigi Valitsus.

Info kõigi struktuurifondide ning Eestis rakendatavate prioriteetide, meetmete ning projektide kohta on koondatud portaali www.struktuurifondid.ee