A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:37

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Standardimine

Euroopas tegeleb telekommunikatsioonialaste standardite väljatöötamisega European Telecommunications Standards Institute (ETSI), mis on asutatud 1988. aastal ja asub Prantsusmaal Sophia Antipolis. ETSI-l on ligi 700 liiget rohkem kui 60 riigist. Liikmeteks võivad olla operaatorid, tootjad, teenusepakkujad, teadusasutused, kasutajad ja rahvuslikud standardiorganisatsioonid. Liikmete arv ühest riigist ei ole piiratud, kuid täisliikmeteks võivad olla ainult Euroopa Postiside- ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) liikmed. Rahvuslikke standardiorganisatsioone (NSO) on 38.

ETSI standardid on saadaval tasuta internetist ETSI Publications

ETSI uudiskiri

Tehnilise Järelevalve Amet on 1998 aastast ETSI täisliige rahvusliku standardiorganisatsioonina.

Liikme üheks kohustuseks on osalemine standardikavandite hääletamisel. Allpool on toodud arvamusküsitlusel ja hääletusel olevate ETSI standardikavandite loetelu, koos võimalusega neid allalaadida ja arvamust avaldada.

Standardikavandite hääletus:

Euroopa standardite heakskiit
Standardikavandite üheetapiline arvamusküsitlus ja hääletus
Standardikavandite arvamusküsitlus
Standardikavandite hääletus
Standardite tühistamise hääletus

Kommentaarid saatke palun elektroonselt lisatud vormil inglise keeles vähemalt kaks nädalat enne hääletuse lõppu.

Kommenteeride esitamise vorm