A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:39

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Sideandmete säilitamine

Selgitus elektroonilise side seaduse § 111' lõikes 3 toodud sideandmete säilitamiseks:

Tehnilise Järelevalve Amet andis välja selgituse, mis kohaldub sideettevõtjatele interneti-ühenduse, elektronposti ja interneti-telefoni teenuse andmete säilitamisel.

Juhis (PDF)

Vorm jälitusasutuste järelepärimiste arvu kohta teabe esitamiseks 

Tehnilise Järelevalve Amet avaldab elektroonilise side seaduse § 112' lõike 4 kohaselt vormi jälitusasutuste järelepärimiste arvu kohta teabe esitamiseks. Palume sideettevõtjatel täita antud vorm aasta möödunud aasta kohta ning tagastada see ametile hiljemalt 1. veebruariks. Teabe võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna. Selgitav juhis asub vormi alguses.

Vorm jälitusasutuste järelepärimiste arvu kohta teabe esitamiseks

Kontakt:
Oliver Gailan
Side- ja meediateenuste osakonna juhataja
tel. 667 2080
E- post: oliver dot gailan at tja dot ee