A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:57

EST ENG RUS

Prindi

Sagedusloa andmisest keeldumine

Tehnilise Järelevalve Amet keeldub sagedusloa andmisest, kui:

  • taotleja on esitanud valeandmeid
  • taotleja tegevus võib ohustada inimeste tervist või keskkonda
  • puudub vaba raadiosageduskanal
  • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas Eesti raadiosagedusplaaniga või raadiosageduste kasutamist reguleerivate õigusaktidega
  • raadiosageduste kasutamine ei ole kooskõlas rahvusvahelisest lepingust tulenevate tingimustega
  • raadiosageduste kasutamine võib tekitada raadiohäireid
  • raadiosageduste kasutamine võib häirida Tehnilise Järelevalve Ameti tehnilise järelevalve statsionaarsete seadmete tööd nende paiknemise piirkonnas
  • raadiosageduste kasutamine ei ole efektiivne
  • raadiosageduse kasutamine jääb rahvusvahelise koordinatsiooni käigus kooskõlastamata või
  • riigilõiv on tasumata

Tehnilise Järelevalve Ameti otsus sagedusloa andmisest keeldumise kohta toimetatakse taotlejale kätte hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist.

Kui sagedusloa väljastamisest keeldumise põhjus on vaba raadiosageduskanali puudumine või asjaolu, et raadiosageduse kasutamine jääb rahvusvahelise koordinatsiooni käigus kooskõlastamata, kantakse taotleja tema soovil ootejärjekorda.