A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:51

EST ENG RUS

Prindi

Sadamad ja veeteed

Kuivastu, Virtsu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate rekonstrueerimine
Projekti raames ehitati uute parvlaevade vastuvõtmiseks vajalikud kaid, laiendati ootealasid ja rekonstrueeriti sadamate hooned ja juurdepääsuteed.
Projekt viiakse ellu perioodil 2008-2014. Projekti maksumus on ligikaudu 30,9 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 94% ehk 29,1 miljonit eurot.

Piirissaare ja Laaksaare sadamate rekonstrueerimine
Projekti tulemusena muudeti Laaksaare ja Piirissaare sadamaid töökindlamaks, ohutumaks ja keskkonnasõbralikumaks selliselt, et need võimaldavad kasutada kaasaegset uut parvlaeva.
Projekt viidi ellu perioodil 2008-2010. Projekti maksumus oli ligikaudu 2,1 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetus moodustas 85% ehk 1,8 miljonit eurot.

Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede hüdrograafiliseks mõõdistamiseks)
Projekti tulemusena soetati ja viidi ekspluatatsiooni SWATH-tüüpi laev Jakob Prei veeteede hüdrograafilisteks mõõdistamisteks.
Projekt viidi ellu perioodil 2009-2012. Projekti maksumus oli ligikaudu 14,1 miljonit eurot, mis rahastati täies mahus Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Hundipea sadama rekonstrueerimine
Projekti raames rekonstrueeriti sildumisliine ning teostati süvendustöid Paljassaare laevateel ja Hundipea sadama akvatooriumis.
Projekt viidi ellu perioodil 2009-2013. Projekti maksumus oli ligikaudu 5,7 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustas 91% ehk 5,1 miljonit eurot.

Muuga sadama idaosa ja tööstuspargi ühendamine
Projekti tulemusena loodi täiendava tollipääslaga ligipääs sadamale, ühendati Muuga tööstuspark Muuga sadamaga, laiendati Muuga vabatsooni ning ehitati välja Muuga tööstuspargi raudtee.
Projekt viidi ellu perioodil 2010-2013. Projekti maksumus oli ligikaudu 6,8 miljonit eurot, mis rahastati täies mahus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Väikesaartega ühenduse pidamiseks laevade soetamine
Projekti raames soetatakse katamaraantüüpi parvlaev ühenduse pidamiseks Ruhnu saarega, merealumiiniumist monokorpuseline Abruka parvlaev, Kihnu ja Vormsi liinidele jääklassiga metallkorpusega parvlaevad ning jääklassiga teraskorpusega Prangli reisiparvlaeva.
Projekt viiakse ellu perioodil 2010-2015. Projekti eelarve on ligikaudu 26,7 miljonit eurot, mis rahastatakse 91% ehk 24,3 miljoni euro ulatuses Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine
Projekti raames rekonstrueeritakse Pärnu maakonnas Munalaiu ja Kihnu sadamad ning Lääne maakonnas Sviby sadam. Projekti tegevustes sisalduvad süvendustööd, kaide rekonstrueerimine, kaldakindlustuste rekonstrueerimine, kaitsemuulide ja lainemurdjate rajamine, vajalike tehnovõrkude, sadamahoonete, maismaaosa teede ja platside ehitus.
Projekt viiakse ellu perioodil 2011-2014. Projekti eelarve on ligikaudu 2,9 miljonit eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus moodustab 96,4% ehk 2,8 miljonit eurot.