Tehnilise Järelevalve Ameti 07. märtsi 2017 koostatud kindlaksmääratud asukohas masstoodete keskse juurdepääsu hulgiteenuse turul märkimisväärse turujõuga ettevõtjaks tunnistamise otsuse kavandiga saab tutvuda interneti aadressil http://www.tja.ee/lairiba-juurdepaas-fikseeritud-sidevorgus/ (vt IV ring alt).

Otsuse kavandi kohta saab esitada arvamusi kuni 10. aprillini 2017 e-posti aadressil ttb at tja dot ee.