A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:45

EST ENG RUS

Prindi

Auditi kohustusega seade

Auditi kohustusega seadmeteks on järgmised masinad:

1) kabiinist juhitav sild-, pukk- ja konsoolkraana;
2) väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või liikuv konsoolkraana tõstevõimega üle 5 tonni;
3) tornkraana ja statsionaarne noolkraana tõstevõimega üle 1 tonni;
4) portaalkraana;
5) raudteekraana;
6) liikurnoolkraana;
7) üle 300-kilogrammise tõstevõimega platvormtõstuk ja kaubalift;
8) ehitustõstuk inimeste tõstmiseks;
9) lõbustuspargiseade, mis on ette nähtud vähemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vähemalt kiirusega 0,5 meetrit sekundis või tõstab maapinnast kõrgemale kui 3 meetrit;
10) lift;
11) köistee;
12) korvtõstuk tõstekõrgusega üle 3 meetri, välja arvatud päästeteenistuse päästeotstarbelised tõstukid;
13) eskalaator ja liikurtee inimeste liigutamiseks;
14) hüdrotõstuk tõstevõimega üle 7 tonni.
 

Auditi teostajateks on Eestis OÜ Inspecta Estonia ja Tehnoaudit OÜ.