A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:09

EST ENG RUS

Prindi

Raudteeliiklusregister

Riikliku raudteeliiklusregistri põhiülesandeks on arvestuse pidamine raudteede ja raudteeveeremi ning vedurijuhtide, eriveeremi juhtide ja vedurijuhiabide kohta.

Raudteevedu on keelatud korraldada raudteeliiklusregistris registreerimata raudteel. Raudteeliikluses on keelatud kasutada Eesti või muu riigi registris registreerimata raudteeveeremit. Välisriigis registreeritud raudteeveeremit võivad Eestis tegutsevad raudtee-ettevõtjad raudteeveoteenuse osutamisel kasutada vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele.

Kehtestatud nõuetele mittevastava raudteeveeremi või raudtee registreerimisest on Tehnilise Järelevalve Ametil õigus keelduda.

Raudteeliiklusregistri vastutav töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning volitatud töötleja on Tehnilise Järelevalve Amet.

Riiklikus Raudteeliiklusregistris on registreeritud seisuga detsember 2014:

Raudtee2 164kilomeetrit
Vedur298ühikut
Reisivagun149ühikut
Kaubavagun21 188ühikut
Eriveerem95ühikut
Eriotstarbeline veerem26ühikut
Elektrirongi vagun19ühikut
Diiselrongi vagun52ühikut
Vedurijuhiluba613isikut