A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:57

EST ENG RUS

Prindi

Raudteed

Uue veeremi soetamine
Projekti raames osteti AS Eesti Liinirongid poolt Šveitsi rongitootjalt Stadler Bussnang AG 18 uut elektrirongi, mis vahetasid välja olemasolevad amortiseerunud elektrirongid. Uue veeremi soetamisega muutus elektrirongitransport märgatavalt reisija- ning keskkonnasõbralikumaks.
Projekti tegevused viidi ellu aastatel 2009-2014 ja selle maksumus oli 79,5 miljonit eurot, millest 85% ehk ligi 67,6 miljonit eurot rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltica trassil (Tallinna-Tartu lõik)
Rail Baltica näol oli tegemist üleeuroopaliste transpordivõrkude ( TEN-T) prioriteetse projektiga, millega arendati Varssavi-Kaunase-Riia-Tallinna-Helsinki vahelist raudteeühendust.
Projekti raames teostati AS Eesti Raudtee poolt kapitaalremont Tallinn-Tapa lõigul eesmärgiga tagada Eesti piiresse jääval Rail Baltica trassil reisirongide ohutu liikumiskiirus 120 km/h, kaubaveol 80 km/h. Kapitaalremondi käigus vahetati välja kogu raudtee pealisehitis (ballast, rööpad, liiprid), remonditi ülesõidukohad, müra vähendamiseks ja sõidumugavuse parendamiseks keevitati kokku kõik rööpalukud.
Projekti tegevused viidi ellu aastatel 2008-2012, projekti eelarve on ligikaudu 42 miljonit eurot, millest 85% ehk ligikaudu 35,7 miljonit eurot rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Täiendavalt saab projekti tegevusega tutvuda AS Eesti Raudtee koduleheküljel.

Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas
Projekti "Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide tööpiirkonnas" raames rekonstrueeris AS Eesti Raudtee reisiplatvormid 32 peatuskohas, ehitati vajalikud uued ülekäigukohad, ülekäigusillad või tunnelülekäigud.
Projekti toetati Euroopa Liidu Regionaalarengu fondist aastatel 2009-2013 kokku ligikaudu 5,5 miljoni euroga. Projekti kogumaksumus oli 6,5 miljonit eurot.
Täiendavalt saab projektiga tutvuda AS Eesti Raudtee koduleheküljel. 

Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele
Projekti "Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele" raames rekonstrueeriti AS Eesti Raudtee poolt elektrirongide tööpiirkonnas asuvad reisiplatvormid. Platvormide rekonstrueerimisel võeti arvesse AS Elektriraudtee poolt soetatava uue veeremi nõudeid.
Projekt viiakse ellu aastatel 2008-2014, selle maksumus ulatub ligikaudu 11,6 miljoni euroni, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist rahastatakse 94% ehk 10,9 miljoni euro ulatuses.
Täiendavalt saab projektiga tutvuda AS Eesti Raudtee koduleheküljel.

Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerimine
Projekti "Elektrifitseeritud raudteeliinide kontaktvõrgu rekonstrueerime" raames rekonstrueeritakse AS Eesti Raudtee poolt elektrirongide kontaktliin Tallinn-Paldiski ja Keila-Vasalemma raudteelõikudel koos olemasolevate alajaamade uuendamisega.
Projekt viiakse ellu aastatel 2010-2014. Projekti maksumus ulatub 15,9 miljoni euroni ning see rahastatakse täies mahus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.
Lisainfo projekti kohta on kättesaadav AS Eesti Raudtee koduleheküljel.

Türi-Viljandi raudteelõigu rekonstrueerimine
Projekti raames rekonstrueeriti Türi-Viljandi raudteelõik, et reisirongidel oleks võimalik arendada püsivat sõidukiirust 120 km/h ning kaubarongidel kuni 80 km/h. Projekti toetuse saajaks on Edelaraudtee Infrastruktuuri AS.
Täiendavalt rekonstrueeriti 16 raudteeülesõidukohta ning Kärevere, Sürgavere, Võhma, Ollepa ja Olustvere reisirongide peatuskohad selliselt, et oleks tagatud uute reisirongide võimalikult suur kasutusmugavus.
Projekt viidi ellu aastatel 2009-2013, selle maksumus oli ligikaudu 21,2 miljonit eurot, millest 60% ehk ligi 12,8 miljonit eurot rahastati Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.

Tallinn – Keila – Paldiski ja Keila – Riisipere raudtee rekonstrueerimine
Projekti eesmärgiks oli viia AS-le Eesti Raudtee kuuluv raudteeinfrastruktuur Tallinn - Keila - Paldiski, Klooga - Klooga-Ranna ning Keila - Riisipere raudteelõikude jaamavahedel vastavusse sõidukiirustega kuni 120 km/h reisirongidele ja 80 km/h kaubarongidele, tagades seejuures ohutu ja mugava raudteeliikluse. Selleks renoveeriti Tallinn-Keila-Paldiski, Klooga - Klooga-Ranna ning Keila-Riisipere liinidel peateed jaamavahedes. Koos rööbasteede renoveerimisega teostati ka remondilõikudel asuvate raudteeülesõidukohtade katte remont.
Projekt viiakse ellu perioodil 2011-2014. Projekti eelarve on ligikaudu 15,9 miljonit eurot, Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab sellest 80% ehk 12,7 miljonit eurot.
Täiendavalt saab projekti tegevusega tutvuda AS Eesti Raudtee koduleheküljel.

Edelaraudtee reisijate ooteplatvormide üleviimine eurokõrgusele
Projekti eesmärgiks on tagada kõigi Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-le kuuluvate reisijate ooteplatvormide kasutatavus uute diiselrongide saabumisel. Selleks ehitatakse projekti raames ümber 14 reisijate ooteplatvormi koos ümbritseva infrastruktuuriga (ülekäigukohad, ligipääsuteed ja platsid).
Projekt viiakse ellu perioodil 2013-2014, selle eeldatavaks maksumuseks on ligikaudu 2,75 miljonit eurot, millest 85% ehk 2,3 miljonit eurot rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.