A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:38

EST ENG RUS

Prindi

Koordinatsiooniläbirääkimised ja lepingute sõlmimine

Raadiosageduste kasutus on piiriülene valdkond ja vajab külgnevate riikide vahel tihedat koostööd. Naaberriikide regulaatorite suhtluses on tavapärane korraldada raadiosageduste kasutuse korraldamiseks läbirääkimisi, kus vastavalt teemadele sõlmitakse koordinatsioonilepinguid või deklaratsioone.

Koordinatsioonilepingute sõlmimise eesmärgiks on muuta koordineerimisprotseduurid tõhusamaks, tagada raadiosagedusressursile võrdne juurdepääs ja vältida piiriüleseid raadiohäireid.