A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 11:55

EST ENG RUS

Prindi

Raadioseadmete maaletoomine

Raadioseadmete (käsi- ja autoraadiosaatjad, juhtmeta alarm- seadmed, raadio teel juhitavad mänguasjad, WiFi ja ja Bluetooth ühendust võimaldavad arvutid ja nende lisaseadmed jms) maaletoomisel tuleb tähelepanu pöörata alljärgnevale:

1. Väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud kaup läbib esmalt tollikontrolli
 
Tollikontrolli üheks osaks on kauba nõuetelevastavuse kontroll, mis selgitab välja, kas kaup vastab Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele või mitte. Kui raadioseadmel puudub nõuetekohane märgistus, siis ei luba Maksu- ja Tolliamet seda maale tuua ning teatab sellisest seadmest Tehnilise Järelevalve Ametile. Kui raadioseade vastab nõuetele, lubatakse see maale.

2. Eestisse võib tuua ainult Euroopa nõuetele vastavaid raadioseadmeid
Vastavust Euroopa Liidu nõuetele tõendab CE märk seadmel, pakendil ja kasutusjuhendil.
Raadioseadme märgistus peab võimaldama seadet ja selle tootjat identifitseerida seadme tüübi või mudeli numbri järgi.

Raadioseadmega peab kaasas olema ka vastavusdeklaratsioon (Declaration of Conformity), millega tootja tõendab seadme vastavust Euroopa Liidu nõuetele. Sageli on vastavusdeklaratsioon lisatud kasutusjuhendile. Piisab ka sellest, kui kasutusjuhendile või pakendile on lisatud teave, kus tootja kinnitab aparatuuri vastavust R&TTE direktiivi 1999/5/EC nõuetele. Teabele peab olema lisatud interneti või postiaadress, kust on võimalik saada vastavusdeklaratsiooni koopia.

3. Enne tellimist tuleks müüjalt kauba kohta võimalikult palju informatsiooni koguda
Internetis müüdava raadioseadme kirjeldus peab sisaldama infot tüübi, mudeli numbri, tootja nime ja Euroopa Liidu nõuetele vastavuse kohta.

Kahtluse korral tasub küsida müüjalt lisateavet, sh seadme vastavusdeklaratsiooni ja fotot märgistusest. Kui Te kahtlete raadioseadme nõuetele vastavuses siis soovitame enne seadme tellimist pöörduda abi saamiseks TJA poole. 

Lisainformatsiooni leiate siit