A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:53

EST ENG RUS

Prindi

Raadioseadmete kasutamiseks väikelaevadel on vajalik raadiosideoperaatori tunnistus ja raadioluba

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 20.06.2013.a määruse nr 96 "Laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded ning diplomeerimise kord" §22 kohaselt on raadiosideoperaatori koolitus nõutav ka lähisõidus ning kohalikus rannasõidus. Raadioside operaatori tunnistus annab tunnistuse omanikule õiguse kasutada veesõidukil raadioseadmeid.  

ITU (Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu) nõuete kohaselt on raadiosageduste kasutamiseks nõutav sagedusluba. Kõik veesõiduki pardal olevad raadioseadmed peavad olema märgitud veesõiduki raadioloale, mis annab õiguse seadmete kasutamiseks. Veesõiduki raadioloal peavad olema kirjas näiteks:
• EPIRB;
• SART;
• VHF/MF/HF raadiojaamad (sh käsiraadiojaamad);
• Radarid;
• AIS seadmed;
• INMARSAT seadmed;
• jms info

Raadiosageduste kasutamiseks veesõiduki pardal annab Tehnilise Järelevalve Amet rahvusvaheliselt tunnustatud vormile vastava veesõiduki raadioloa kehtivusega kuni kolm aastat.

Täiendav info veesõiduki raadioloa kohta SIIN
Veesõiduki raadioloa näidis ja taotluse vormid SIIN

Enne merereisi on oluline veenduda, et veesõiduki raadioluba oleks nõuetekohane ja kehtiv. Juhul, kui laeval kasutatavate raadioseadmete tehnilised andmed on muutunud või raadioseadmed uute vastu välja vahetatud, tuleb sellest TJA-le teada anda.

Küsimuste korral võtke palun ühendust TJA sagedushalduse osakonna peaspetsialisti Ulvi Valdaruga telefonil 667 2124 või e-posti aadressil ulvi dot valdaru at tja dot ee