A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:41

EST ENG RUS

Prindi

Raadiomikrofonide sagedusalad ja kasutamise tingimused Eestis

Raadiomikrofone võib Eestis kasutada järgmistel sagedusaladel ning tingimustel:

RaadiosaegdusalaSaatevõimsus/võimsustihedus                  Kanalisamm       
37,6-38,6 MHzSuurim e.r.p. 10 mWSuurim 50 kHz
174-216 MHzSuurim e.r.p. 50 mW-
470-786 MHz*Suurim e.r.p. 50 mW-
786-789 MHz*Suurim e.r.p. 12 mW 
823-826 MHzSuurim e.i.r.p. 20 mW;
Suurim e.i.r.p. 100 mW (Kehale kinnitatav raadiomikrofon (body worn microphone))
200 kHz
826-832 MHzSuurim e.i.r.p 100 mW200 kHz
863-865 MHzSuurim e.r.p. 10 mW

-

   
1785-1804,8 MHzSuurim e.i.r.p. 20 mW;
50 mW (Kehale kinnitatav raadiomikrofon)

-

* Sagedusala 694-790 MHz on planeeritud eraldada elektrooniliste sidevõrkude kasutamiseks alates 01.07.2017 ja alates sellest ajast raadiomikrofone antud sagedusalas kasutada ei saa.


Raadiomikrofonide kasutamisel, sagedusalas 470-789 MHz, tuleb arvestada TV ringhäälingusaatjate võimalike häiretega raadiomikrofonidele. Soovitame raadiomikrofone kasutada nendel sagedustel, mida TV kanalite edastamiseks Eestis konkreetses piirkonnas ei kasutata. Hetkel kehtivate ringhäälingu saatjate sagedused ja asukohad leiate siit

Riigi piiriäärsetel aladel tuleb lisaks arvestada ka naaberriikide TV ringhäälingusaatjate võimalike häiretega.

Raadiomikrofonide kasutamise tingimused on kehtestatud Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määrusega nr 96 Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele“  (Lisa 13. „Raadiomikrofonid“)