A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:46

EST ENG RUS

Prindi

Pürotehniliste toodete kategooriad

Tootja jaotab pürotehnilised tooted kategooriatesse nende kasutusviisi, otstarbe, ohu- ja mürataseme järgi. Kategooriatesse jaotamise kinnitab pürotehniliste toodete vastavushindamisega tegelev teavitatud asutus.

Ilutulestikuks mõeldud pürotehniliste toodete kategooriad:

  • kategooria I – väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal, kaasa arvatud elamute siseruumides kasutatavad ilutulestikud;
  • kategooria II – madala ohutasemega ja madala müratasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal;
  • kategooria III – keskmise ohutasemega ilutulestiku tooted, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist;
  • kategooria IV – kõrge ohutasemega ilutulestiku tooted, mida võivad kasutada üksnes erialaste teadmistega isikud ja mille müratase ei kahjusta inimeste tervist (professionaalseks kasutamiseks ettenähtud ilutulestiku toode).

Teatri pürotehnilised tooted jaotatakse kategooriatesse T1 ja T2 ning neid võivad kasutada üksnes erialaste teadmisega isikud.

Muud pürotehnilised tooted jaotatakse kategooriatesse P1 ja P2.