A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:02

EST ENG RUS

Prindi

Pürotehnilise toote vedu

Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-s 55.

Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigist võib pürotehnilisi tooteid Eestisse turule laskmiseks või kasutamiseks tuua vaid pürotehnilise toote käitlemise tegevusloa omanik.

Tegevusloa omanik peab pürotehnilise toote Eestisse toomisest eelnevalt teavitama TJA-d. Teates märgitakse Eestisse toodava pürotehnilise toote:

  • nimetus
  • kategooria
  • kogus

Vähemalt 18-aastane füüsiline isik võib oma tarbeks Eestisse tuua lõhkematerjaliseaduse nõuetele vastavaid kategooriate I, II, P1 ja T1 pürotehnilisi tooteid kuni kaks kilogrammi (brutomass).