A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:58

EST ENG RUS

Prindi

Pürotehnilise toote käitlemine

Valmistamine
Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-des 14-21.

Pürotehnilise toote valmistamiseks on igasugune tegevus, mille tulemusena valmib pürotehniline toode või mis muudab pürotehnilise toote omadusi enne selle kasutamist. Valmistamiseks ei peeta pürotehnilise toote ettevalmistamist vahetult enne selle kasutamist. Pürotehnilise toote valmistamisele kohaldatakse samu nõudeid mis lõhkematerjali puhul.

Hoidmine
Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-des 56 ja 34-40.

Pürotehnilise toote hoidmisele kohaldatakse lõhkematerjali hoidmisele kehtestatud nõudeid, arvestades järgnevat erisust:

Lõhkematerjalilao käitamise luba või väljaspool lõhkematerjaliladu hoidmise luba ei ole vajalik kuni 100 kilogrammi (netomass) pürotehnilise toote hoidmiseks. Kategooria III pürotehnilist toodet võib loata hoida kuni 33 kilogrammi (netomass).

Võõrandamine
Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-des 50-501.