A A A

Pühapäev, 30. aprill 2017 12:04

EST ENG RUS

Prindi

Pürotehnilise toote ettevalmistamiskoha heakskiit

Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-s 56.

Pürotehnilise toote ettevalmistamiseks kasutatav asukoht peab olema:

  • sellel otstarbel kasutamiseks sobiv
  • vastama ohutusnõuetele
  • olema ohutus kauguses objektidest, mida pürotehnilise toote käitlemisel tekkida võiv õnnetusjuhtum võiks kahjustada

TJA-d ja Päästeametit tuleb informeerida asukohast, kus pürotehnilist toodet müügiks või kasutamiseks ette valmistatakse.

Pürotehnilist toodet ei või selles asukohas enne ette valmistama hakata, kui TJA ei ole selleks kooskõlastatult Päästeametiga heakskiitu andnud.