A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:57

EST ENG RUS

Prindi

Päästeüksus

Tsentraalse raudteepäästeüksuse moodustamine

Projekti eesmärgiks on ohutuse tõstmine raudteel päästeasutuste võimekuse ja ettevalmistuse tõstmise abil. Projekti raames koostab Hollandi ettevõte International Centre for Emergency Techniques B.V (ICET) koostöös PW Partners AS-ga järgmised analüüsid:

Õigusaktide analüüs, mille käigus analüüsitakse muuhulgas asjakohaste õigusaktide sisu ning senist toimimist
Raudteeõnnetuste riskianalüüs, milles tuuakse olemasoleva statistika abil välja peamised ohud ning suurima riskiga piirkonnad TEN-T võrgustikul. Ühtlasi hinnatakse olemasolevat võimekust õnnetustele reageerimisel.
Koolitusprogrammi analüüs, milles hinnatakse senise raudteepäätse-alase koolituse kvaliteeti ning pakutakse välja edaspidised arengusuunad
Projekti teise etapi teostatavuse uuring, mille käigus selgub raudteepääste arendamisesse investeerimise tegelik vajadus.
Projekkti teise etapi tegevuskava, millega pannakse paika vajalikud tegevused ning nende tegevuste elluviimise ajakava.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 3 705 000 krooniga.