A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:42

EST ENG RUS

Prindi

Õigus universaalteenusele

Kas tänasel telefoniteenuse kasutajal on õigus saada  universaalteenust:

Tänasel telefoniteenuse kasutajal on võimalik alates 1. jaanuarist 2007 taotleda universaalteenuse kasutamist. Universaalteenuse ühenduse kaudu pakutavad teenused on elektroonilise side teenuste miinimumtase. Igal kasutajal on õigus kasutada ka muid teenuseid ja universaalteenuse miinimumtaset ületavaid võimalusi, kui see on tehniliselt võimalik. Ühendus, mille kaudu osutatakse andmesideteenust, mille allalaadimiskiirus ületab universaalteenusele kehtestatud taset ja mis võimaldab tarbida teenuseosutajate poolt pakutavaid erinevaid täiendavaid teenuseid (nt video-teenus), ei kvalifitseeru universaalteenuse mõiste alla ja seda teenust kasutavale lõppkasutajale ei laiene universaalteenuse lepinguga teenuseosutajale seatud kohustused (näiteks taskukohane tasu). Nt isik, kes täna kasutab nii telefoniteenust kui ka Kodu-ADSL-i ja soovib neid teenuseid ka edaspidi kasutada, peab ta arvestama asjaoluga, et ta ei ole universaalteenuse tarbija.