A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:47

EST ENG RUS

Prindi

Ohutusjuhtimissüsteem raudtee valdkonnas

Transition Facility projekt koostöös Prantsusmaa transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumiga.

Projekt kestis ajavahemikul veebruar 2007 - oktoober 2007.

Kergmestimisprojekt, mille eesmärgiks oli raudtee-ettevõtjatele ohutussertifikaatide väljastamise viimine vastavusse Euroopa Liidu direktiiviga 2004/49 tunnistati Tehnilise Järelevalve Ameti ja Prantsusmaa transpordi- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt edukalt täidetuks. jooksul esitasid Prantsuse eksperdid ettepanekuid ohutussertifikaatide vastavusse viimiseks Euroopa Liidu direktiiviga 2004/49. Ettepanekute tulemusena koostas Tehnilise Järelevalve Amet ohutuse juhtimissüsteemi määruse eelnõu, mida kooskõlastati veel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, raudtee-ettevõtjatega ning teiste huvigruppidega.

Kuue kuu jooksul esitasid Prantsuse eksperdid ettepanekuid ohutussertifikaatide vastavusse viimiseks Euroopa Liidu direktiiviga 2004/49. Ettepanekute tulemusena on Tehnilise Järelevalve Amet koostanud ohutuse juhtimissüsteemi määruse eelnõu, mida kooskõlastatakse veel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, raudtee-ettevõtjatega ning teiste huvigruppidega.

Lisaks sellele korraldasid Prantsuse eksperdid ohutussertifikaatide alaseid koolitusi Tehnilise Järelevalve Ameti ametnikele ning raudtee-ettevõtjate ohutusvaldkonna spetsialistidele. Muuhulgas on koolitustest osa võtnud ka Eesti Raudtee, Edelaraudtee, Elektriraudtee ja Westgate Transport’i esindajad.

Projekti maksumuseks kujunes 1,3 miljonit krooni. 80% sellest kaeti Euroopa Liidu poolt.

Projekti raportid (eesti keeles):

Benchmark 1 - Lähtearuanne
Benchmark 2 - Protseduuride aruanne
Benchmark 3 - Struktuuriaruanne
Benchmark 4 - Koolituse aruanne
Benchmark 5 - Lõpuaruanne

Koolituse materjalid (eesti keeles):

Direktiiv 2004/49
Euroopa Raudteede Agentuur
Ohutustunnistus
Ohutusjuhtimissüsteem
Prantsuse, Saksa ja Inglise näited
Koostalitlusvõime
Ohutus
Ohtude hindamine, järelevalve, andmebaasid ja asutuste suhtlus
Uue süsteemi rakendamine
Õnnetusjuhtumite uurimine
Näide - tulekahju Pariis-Münhen rongis
Näide - trammiõnnetus Rouenis