A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:57

EST ENG RUS

Prindi

Numbrite valiatavus

Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib pisteliselt numbriroboti abil eelmise kuu jooksul teisaldatud telefoni- ja mobiiltelefoninumbrite valitavust erinevatest sidevõrkudest.
Igas sidevõrgus kontrollitakse erinevaid teisaldatud numbreid, mistõttu on igas sidevõrgus läbihelistamisi 5-10 korda vähem kui lauskontrollimisel.

Valitavuse kontrollimine numbrirobotiga toimub ainult päevasel ajal. Kontrollitavale numbrile helistatakse ainult ühel korral, kusjuures saadetakse ainult üks kutsesignaal (ei oodata ära helistatava vastamist). Numbriroboti poolt kasutatavat telefoninumbrit ei näidata.

Telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse tarbija, kes on möödunud kuul vahetanud teenuse osutajat koos numbri säilitamisega, võib saada kuu aja jooksul oma telefonile ühe helina numbri valitavuse kontrollimise tõttu. Tehnilise Järelevalve Amet vabandab numbriroboti tööga kaasnevate väikeste ebameeldivuste pärast telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse tarbijate ees ja palub mõistvat suhtumist.

Miks ei ole mõned telefoninumbrid valitavad?

Tehnilise Järelevalve Amet väljastab numbriload (numeratsiooni kasutamise load) teenuse osutajatele/võrgu operaatoritele, numbrite valitavuse peavad teenuse osutajad/võrgu operaatorid ise tagama. Probleemide puhul pöördu oma võrguoperaatori/teenuseosutaja poole.