A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:06

EST ENG RUS

Prindi

Numbriliikuvuse statistika

TJA koostab ja avalikustab igakuiselt numbriliikuvuse statistikat. Statistikas välja toodud liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Lisaks ei kajasta numbriliikuvuse statistika vähimalgi määral kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2017

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2017

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2016

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2016

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2015

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2015

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2014

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2014

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2013

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2013

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2012

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2012

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2011

Numbriliikuvuse statistika sideettevõtete lõikes 2011

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2010

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2009

Numbriliikuvuse statistika kuude lõikes 2008