A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:55

EST ENG RUS

Prindi

Numbri säilitamine teenuse osutaja vahetamisel

Sideteenuse kasutaja, kes soovib säilitada temale antud telefoninumbrit sideteenuse osutaja vahetamisel peab igal juhul lõpetama vastava lepingu endise sideteenuse osutajaga.

Kliendil, kes tahab vahetada sideteenuse osutajat, säilitades enda olemasoleva numbri, on kaks võimalust:

1) teha uue sideteenuse osutaja (vastuvõtjaoperaatori) juures vastav avaldus.
Kliendi volituse alusel saab vastuvõtjaoperaator lõpetada olemasoleva kehtiva lepingu endise sideteenuse osutajaga (doonoroperaatoriga).

Vastuvõtjaoperaator registreerib kliendi soovi ja sisestab taotluse numbri broneerimise andmekogu (NBA) numbriliikuvuse (NL) moodulisse, mis edastab selle taotluse endisele sideteenuse osutajale.

Pärast vastava taotluse edastamist doonoroperaatorile alustab doonoroperaator kontrolli numbri liikuvuse võimalikkusest ning esitab vastuse vastuvõtjaoperaatorile.

Operaatoritevahelise kokkuleppe alusel sõlmitakse kliendi sooviavalduse alusel koheselt tingimuslik liitumisleping ja antakse kätte ka uus SIM-kaart. Tingimusel, et numbri liikuvus jõustub, muutub tingimuslik leping tavaliseks liitumislepinguks.

Kokkuleppe kohaselt toimub numbri ületõstmine ühest võrgust teise öösel.

2) Alustada numbriliikuvuse protsessi pöördudes esmalt doonoroperaatori poole sooviga lõpetada temaga leping, seoses sooviga vahetada sideteenuse osutajat säilitades samal ajal omale numbri. Pärast vastavat sooviavaldust sõlmib klient tingimusliku olemasoleva liitumislepingu lõpetamise kestvusega 30 päeva, mille jooksul peab ta vastava soovi avaldusega pöörduma tema poolt soovitud vastuvõtjaoperaatori poole.

Kui klient ei alusta 30 päeva jooksul numbri liikuvuse protsessi vastuvõtjaoperaatori juures, siis taastuvad talle endise liitumislepingu tingimused ning ta jääb endise sideteenuse osutaja kliendiks edasi.

Kogu ülejäänud protsess kulgeb edaspidi sama moodi, mis vastuvõtjaoperaatori poole pöördudes.

Juriidilistest isikutest sideteenuse kasutajatele kehtivad põhimõtteliselt samad reeglid.
Juriidilise isiku volitatud isik saab kas ühele või ka kõikidele numbritele vormistada tingimusliku liitumislepingu lõpetamise ja minna siis 30 päeva jooksul vastuvõtjaoperaatori juurde, et sõlmida uus leping.

Kui juriidilise isiku volitatud isik pöördub kohe vastuvõtjaoperaatori poole, peavad tal kaasas olema volitus või Äriregistri B-kaardi koopia ning isikutunnistus.

Kogu protsess avalduse esitamisest sideteenuse osutaja vahetuseni võib kesta kõigil juhul kui numbri liikuvuse protsess kulgeb probleemideta:

  • mobiiltelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3 - 25 tööpäeva (keskmiselt 6 tööpäeva)
  • tavatelefoniteenuse osutaja vahetajatele 3 - 39 tööpäeva (sisaldab tehnilise võimaluse väljaselgitamiseks või loomiseks kuluvat aega)

Klient saab teisaldamise protsessi peatada:

  • esitades sooviavalduse protsessi peatamiseks vastuvõtjaoperaatorile
  • esitades sooviavalduse protsessi peatamiseks doonoroperaatorile

Numbri teisaldamise protsessi saab klient peatada alates teisaldamise taotluse esitamise hetkest kuni hetkeni, mil endine teenuse pakkuja ei ole andnud kinnitust uue teenusepakkuja poolt määratud telefoninumbri teisaldamise kuupäevale.

Vastuvõtjaoperaatoril ja doonoroperaatoril on õigus keelduda kliendi numbri teisaldamise avalduse rahuldamisest kui selgub, et: 

  • kliendil puudub leping telefoni-või mobiiltelefoniteenuse tarbimiseks taotluses esitatud numbri kaudu
  • klient on esitanud puuduliku või vale informatsiooni
  • klient on avaldanud soovi vahetada telefoniteenuse mobiiltelefoniteenuse vastu ja vastupidi,
  • mobiiltelefoniteenust osutatakse maksekaardi vahendusel (ettemakstud kõnekaart) ja klienti ei ole võimalik tuvastada
  • klient on esitanud taotluse numbri teisaldamiseks teisele vastuvõtjaoperaatorile jättes lõpetamata eelmise taotluse menetluse protsessi
  • tegemist on teenuse lühinumbriga

Soovitused:

Enne lõpliku otsuse langetamist (millist sideteenuse osutajat eelistada) tuleks eelnevalt kindlasti tutvuda kõikide pakutavate teenustega ning nende hindadega - uue sideteenuse osutaja juures ei pruugi klient saada samu teenuseid, mida ta seni on kasutanud.
 
Enne lepingu allakirjutamist tuleks ka leping hoolega läbi lugeda, pöörates erilist tähelepanu lepingu tingimustele ja võimalikele trahvidele.

Kogu sideteenuse osutaja vahetamise või numbri säilitamise protsess on kliendile tasuta.