A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:56

EST ENG RUS

Prindi

Nõuded võõrandamisel

Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-s 57.

  • Pürotehnilist toodet võib võõrandada üksnes selle käitlemise või kasutamise õigust omavale isikule.
  • Defektse pürotehnilise toote võõrandamine kasutamiseks on keelatud. Defektne pürotehniline toode hävitatakse ettenähtud korras.
  • Kategooriate I, II, T1 ja P1 pürotehnilisi tooteid võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule. Sellist kategooria I pürotehnilist toodet, mis ei tõuse õhku või mis on mõeldud kasutamiseks siseruumides (säraküünlad, tordiküünlad ja muud sarnased tooted, samuti fontäänid), võib võõrandada vähemalt 12-aastasele isikule, arvestades seejuures tootja poolt pürotehnilise toote pakendile märgitud vanusepiiri.
  • Kategooria III pürotehnilisi tooteid võib müüa vähemalt 21-aastasele isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel. Müüja peab nende toodete müügi kohta toimikut, kuhu kantakse ostetud toote nimetus ja kogus ning ostja nimi, isikukood, selle puudumise korral sünniaeg, ja elukoht. Ostjalt võetakse allkiri selle kohta, et pürotehnilist toodet kasutatakse üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja otstarbel ning kooskõlas lõhkematerjaliseaduse nõuetega.
  • Kategooria III pürotehnilist toodet võib müüa üksnes tegevuskohas, kus müüakse pürotehnilisi tooteid, välja arvatud kategooriate I, T1 ja P1 pürotehnilisi tooteid, rohkem kui neljal järjestikusel kuul aastas.
  • Keelatud on avalikkusele suunatud tegevus, mille kaudu pakutakse pürotehnilist toodet tasuta, tarbijavõistluse või -mängu raames. See piirang ei kehti kategooriate I, T1 ja P1 pürotehniliste toodete puhul.

Paugutite jaekaubandus on keelatud.