A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:59

EST ENG RUS

Prindi

Nõuded kasutamisel

Lõhkematerjaliseaduses reguleeritud §-s 58.

Pürotehnilist toodet võib kasutada üksnes vastavalt selle kasutusotstarbele ja ohutusnõuetele, lisaks tuleb arvestada avalikus kohas käitumise nõuetega.

Kategooriate IV ja T2 pürotehnilisi tooteid võib kasutada tegevusluba omav pürotehnilise toote käitleja, kellel on selleks tööks nõuetele vastav pürotehnik. Pürotehnikud tohivad majandus- ja kutsetegevuses pauguteid kasutada.

Avalikus kohas on keelatud kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt oleks teist isikut oluliselt häiriv. Nii avalikus kohas kui avalikuks kohaks mitteolevas kohas ei või kasutada pürotehnilisi tooteid, millega kaasneb kestev või korduv teist isikut häiriv müra- või valgusefekt, ajavahemikul kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni. Keeld ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud ilutulestiku korraldamise loa.