A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:56

EST ENG RUS

Prindi

Nõuded aparatuurile

Nõuded aparatuurile on vastavuses Euroopa direktiiviga 99/5/EÜ raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise kohta (09.03.1999).R&TTE direktiiv on Eestis rakendatud Elektroonilise side seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

Aparatuur peab vastama järgmistele põhinõuetele:

  • elektriohutuse ja tervisekaitse nõuded
  • elektromagnetilise ühilduvuses nõuded

Lisaks peavad raadioseadmed olema valmistatud viisil, mis välistab raadiohäirete tekkimise ning tagab raadiosageduste ja satelliitide orbitaalpositsioonide kasutamise efektiivsuse.

Vabariigi Valitsus on Euroopa Komisjoni otsuste alusel kehtestanud teatud seadmeklassidele või konkreetset tüüpi seadmetele täiendavaid põhinõudeid eesmärgiga tagada juurdepääs päästeteenistustele vt määrus Täiendavad nõuded raadioseadmetele eesmärgiga tagada juurdepääs päästeteenistustele.

Nõuetele vastava aparatuuri võib lasta turule ning võtta kasutusele.

Raadioseadmete kasutuselvõtmisel tuleb eelnevalt veenduda nende seadmete sageduskasutuse vastavuses Eesti raadiosagedusplaanile.

Raadioseadmete kasutamiseks on vajalik sagedusluba. Tehnilised nõuded sagedusloa alusel kasutatavatele raadioseadmetele on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

Raadioseadmete loetelu, mille kasutamiseks ei ole vajalik sagedusluba ning nende raadioseadmete tehnilised ning kasutusnõuded on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele