A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:54

EST ENG RUS

Prindi

Muud transpordiinvesteeringud

Rail Balticu terminali ühendamine lennujaamaga
Projektitegevuste käigus pikendatakse trammiteed Peterburi mnt 2 alalt Tallinna lennujaamani, mille tulemusel paraneb lennujaama ja Ülemiste City ühendus kesklinnaga, samuti Tallinna Sadamaga. Oluliseks tulemuseks on ka ühenduslüli loomine tulevase ühisterminaliga, kus asub ka Rail Balticu lõpp-peatus. Projektiga luuakse intermodaalsus nii lennu- ja rongireisijatele kui ka laeva-, lennu- ja rongireisijatele.
Projekt viiakse ellu perioodil 2014-2017. Projekti eelarve on ligikaudu 19,78 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 16,81 miljonit eurot.

Statsionaarse läbivalgustusseadme soetamine Narva raudtee piiripunktis
Projektitegevuste käigus paigutatakse ümber olemasolevad kiirgusmonitorid, rajatakse läbivalgustusseadmele elektriliitumispunkt ja kaabeldus seadme juurest raudtee piiripunkti tollitöökohani (ca 600 m), luuakse seadme juhtimiskeskus, soetatakse tolli väikevahendid läbivaatusteks röntgenpildi alusel ning renoveeritakse seadme tööpiirkonda jääva ca 70 m pikkune raudtee, kus puitliiprid asendatakse betoonliipritega, et vähendada vibratsiooni mõju seadmele. Seade ümbritsetakse kiirgusvarjestuse ning läbipääsu tõkestava aia ja järgimisseadmetega?, mis ühendatakse samuti läbivalgustusseadme juhtimiskeskusega.
Projekt viiakse ellu perioodil 2014-2017. Projekti eelarve on ligikaudu 3,00 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 85% ehk ligikaudu 2,55 miljonit eurot.

Tallinna Lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse suurendamine
Projekti tulemusena rajatakse jäätõrje tegemise ala, hooldussõidukite manööverdus- ja ooteala, lumesulamisplatsid, sademete, lumesulamisvete ja jäätõrje vedelike ärajuhtimis- ja monitooringusüsteemid ning mootorite testimise ala. Pikendatakse lennurada ja ruleerimisteid, rekonstrueeritakse kattekonstruktsioon ning rajatakse patrullteede ja perimeetri valvesüsteemid. Asendatakse navigatsioonisüsteemid ning tugevdatakse ohutusalasse jäävat pinnast. Lisaks soetatakse juurde hooldetehnikaseadmed.
Projekt viiakse ellu perioodil 2015-2020. Projekti eelarve on ligikaudu 70,00 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus moodustab 50% ehk ligikaudu 35,00 miljonit eurot.