A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:44

EST ENG RUS

Prindi

Mõõtmised

Auditil kasutatavaid mõõtmisi võib teha akrediteeritud või mõõteseaduse kohaselt erialaselt pädevaks hinnatud labor.

Akrediteerimine toimub vastavalt standardile EVS-EN-ISO 17025. Akrediteerimist ja tunnustamist teostab Eesti Akrediteerimiskeskus.

Akrediteeritud ja erialaselt pädevad mõõtelaborid on toodud ka Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljel www.eak.ee