Tehnilise Järelevalve Amet kohustas sideettevõtjaid Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS ja Tele2 Eesti AS ajavahemikul 01.07.2017 –30.06.2018 rakendama mobiiltelefonivõrgus kõne lõpetamise hulgiteenuse osutamisel hinda, mis ei ole kõrgem kui 0,89 €/senti minut. Otsus on tehtud avalikkusele kättesaadavaks aadressil http://www.tja.ee/kone-lopetamine-mobiiltelefonivorgus/  (vt „IV ring“ alt).