Tehnilise Järelevalve Ameti koostatud otsuse kavandiga mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hulgiturul uue kõne lõpetamise hinna kehtestamiseks ajavahemikul 01.07.2017 – 30.06.2018 saab tutvuda aadressil http://www.tja.ee/kone-lopetamine-mobiiltelefonivorgus/  

Otsuse kavandi kohta saab esitada arvamusi kuni 01. märtsini 2017 aadressil ttb at tja dot ee