A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:50

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Millele pöörata tähelepanu gaasigrilli ostmisel ja kasutamisel

Gaasigrilli valides on oluline jälgida tootja märgistust ning kasutamist ja hooldamist tutvustavaid juhendeid.

Tootja märgistus on oluline
Gaasigrilli ostma hakates tuleb esmalt veenduda, kas see on varustatud selliste andmetega nagu tootja nimi või tunnus, gaasiseadme tüüp ja kategooria (I3B/P), kasutusrõhk (Eestis 30 mbar) ning CE-märgistus ehk nõuetele vastavust tõendav märgistus.

CE- märgistuse võib gaasiseadme valmistaja oma tootele panna alles siis, kui seade on läbinud kontrolli ja tunnistatud kehtivatele ohutusnõuetele vastavaks.

Ilma CE-märgistuseta seade ei vasta nõuetele ning seda ei tohi müüa ega tasu ka osta.

Juhendid peavad olema eestikeelsed ja informatiivsed
Ostja peab gaasigrilli soetades kaasa saama eestikeelsed juhendid. Enne grilli kasutamist tasub juhendid tähelepanelikult läbi lugeda.

Tehniline juhend peab jagama ostjale infot kasutatava küttegaasi liigi ja lubatud rõhu kohta ning õpetama, kuidas gaasigrilli õigesti kokku panna.

Kasutus- ja hooldusjuhend peab ostjale andma hoiatuse kuumenevatest pindadest ning ülevaate gaasigrilli lubatud kasutuskohtadest.

Gaasigrilli ohutu ühendamine gaasiballooniga
Suurem osa gaasigrille on valmistatud vedelgaasiga kasutamiseks. Gaasigrill peab vedelgaasiballooniga olema ühendatud nii, et see ei kuumeneks üle 40 °C ja oleks püsti asendis. Kasutada ei tohi balloone, millel on näha deformatsiooni jälgi. Rõhu alandamiseks balloonis kasutatava rõhuregulaatori väljundrõhk ei tohi olla reguleeritav, vaid kindlalt paigas (30 mbar). Rõhuregulaator peab olema ühendatud vahetult ballooni ventiili külge.
Vedelgaasi voolik peab sobima just vedelgaasile ja tekkivale rõhule ning vooliku kinnitamisel tuleb kasutada klambrit või spetsiaalset ühendusotsikut.

Kasutada tohib vedelgaasiballoone, mille nõuetele vastavuse kinnituseks on pressitud balloonile pii-märk (π). Balloone, millel puudub pii-märk, võib kasutada kuni tühjenemiseni, kuid neid ei või taas täita enne, kui nad on läbinud tehnilise kontrolli. Kui toode perioodilist tehnilist kontrolli ei läbi, siis ta ei vasta nõuetele ja seda kasutada ei tohi. Halvemal juhul võib ilma pii-märgistuseta ballooni kasutamine seada ohtu inimese ja tema vara.