A A A

Laupäev, 29. aprill 2017 00:58

EST ENG RUS

Prindi

Meelespea raudteel liiklejale

Raudtee on ohtlik piirkond juhul, kui eiratakse liikluseeskirja nõudeid. Raudtee ületamisel peab olema eriti tähelepanelik ja eemaldama mistahes segajad (kõrvaklapid, nutiseadmed jms).
 

Kui liikled raudteel, siis pea meeles:

Raudtee ületamisel peab liikleja olema eriti tähelepanelik. Nähes või kuuldes lähenevat raudteesõidukit, tuleb sellele teed anda. Liikleja peab arvestama liiklusmärke, heli- ja valgussignaale, tõkkepuu asendit ja reguleerija korraldusi.

Raudteed ei tohi ületada:

• Foori keelava tule korral, sõltumata tõkkepuu olemasolust või asendist
• Sulguva, suletud või avaneva tõkkepuu korral, sõltumata foorituledest
• Reguleerija keelava märguande korral
• Viivitades

Sõidukijuht peab:

• Enne tõkkepuuta ja foorita raudteeülesõidukohale sõitmist olema veendunud, et ei lähene ühtegi raudteesõidukit
• Lähenevale raudteesõidukile tee andmiseks ning liiklusseaduse §-s 60 loetletud juhtudel peab juht seisma jääma tõkkepuu ees, selle puudumisel vähemalt 5 (viie) meetri kaugusel esimesest rööpast, asjakohase liiklusmärgi olemasolul aga selle ees.
• Hädapeatamise korral raudteeülesõidukohal peab juht hoolitsema selle eest, et inimesed lahkuksid sõidukist, ja tegema kõik temast sõltuva, et vabastada ülesõidukoht. Kui ülesõidukohta ei ole võimalik liiklustakistusest vabastada, peab juht jääma sõiduki juurde ja raudteesõiduki ilmumisel liikuma sellele kiiresti vastu, andes peatumismärguande käega ringikujulisi liigutusi tehes. Pimeda ajal tuleb käes hoida süüdatud valgusallikat, helkurit või selletaolist eset.

Sõidukijuht ei tohi:

• Raudteed ületada, kui ta võib olla sunnitud raudtee ülesõidukohal seisma jääma
• Parkida sõiduteel raudteeülesõidukohale lähemal kui 50 meetrit või peatada sõidukit raudteeülesõidukohal
• Tagasi pöörata raudteeülesõidukohal
• Raudteed ületada väljaspool raudteeülesõidukohta
• Vastassuunavööndi kaudu mööda sõita raudteeülesõidukohal ja selle vahetus läheduses enne raudtee ülesõidukohta
• Vedada üle raudteeülesõidukoha veoasendisse seadmata põllumajandus-, tee-, ehitus- vms masinat või ülesõidukohta kahjustada võivat haakeriista

Jalakäija meelespea:

• Raudteed tohib ületada ainult selleks ettenähtud ülekäigukohtades
• Raudteed ületades ole tähelepanelik ning veendu vaadates ja kuulates, et lähenemas pole raudteesõidukit
• Lähenevale raudteesõidukile peab alati teed andma
• Raudtee lähimas ümbruses viibi vaid raudtee ületamiseks ja reisirongile minekuks või sellelt tulekuks
• Raudtee ning selle ümbrus pole sobiv koht jalutamiseks, sportimiseks, mängimiseks või mõnel muul moel vaba aja veetmiseks
• Ole teadlik raudteeliiklusega kaasnevatest võimalikest ohtudest

Jalgratturi meelespea:

• Jalgrattaga raudteed ületades peatu enne raudteeülekäigu- või ülesõidukohta, tule rattalt maha ja mine läbi selleks ettenähtud tõkete.