A A A

Esmaspäev, 29. mai 2017 10:40

EST ENG RUS

Prindi

Masinad

Registreerimisele kuuluvate kraanade, kaubaliftide ja tõstukite juures kontrollime vastutavate isikute ja käitajate nõuetekohasust, auditi olemasolu ning paigaldamise, ümberehitamise ja remondi nõuetele vastavust. Jälgime, et auditi teostaja ja vastutavate isikute eksamineerija järgiks neile kehtestatud nõudeid.

Nõuded on sätestatud seadme ohutuse seaduses  ja selle alamaktides.