A A A

Kolmapäev, 26. aprill 2017 07:02

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Märtsi numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus märtsis kokku 7626 numbrit, millest 7372 olid mobiiltelefoni- ja 254 tavatelefoninumbrid. Märtsis tühistati kokku 7303 numbri teisaldamise avaldust, millest 7222 olid mobiiltelefoni- ja 81 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.

Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

Numbriliikuvuse statistika on kättesaadav SIIT