A A A

Esmaspäev, 26. juuni 2017 06:50

EST ENG RUS

 

 

Prindi

Mai numbriliikuvuse statistika

Tehnilise Järelevalve Ameti statistika kohaselt liikus mais kokku 10 436 numbrit, millest 9171 olid mobiiltelefoni- ja 1265 tavatelefoninumbrid. Mais tühistati kokku 7218 numbri teisaldamise avaldust, millest 7175 olid mobiiltelefoni- ja 43 tavatelefoninumbri teisaldamise avaldused.

Liikunud numbrite arv kajastab reaalsete tava- ja mobiiltelefoninumbrite üleminekut ühe sideettevõtte juurest teise juurde. Liikunud numbrite arvul puudub otsene seos sideettevõttega liitunud või sealt lahkunud klientide üldarvuga, sest ühel kliendil võib olla mitu numbrit, kuid samas üks liitumisleping. Samuti ei kajasta numbriliikuvuse statistika kõnekaartide kasutusest ega uute liitumislepingute sõlmimisest ning vanade lõpetamisest tulenevaid muudatusi sideettevõtete klientide üldarvus.

Numbriliikuvuse statistika on kättesaadav SIIT